Chris Tomlin – Unchanging – Zvestoba se ne konča

0
162

Chris Tomlin – Unchanging – Zvestoba se ne konča

Great is Your faithfulness / Zvestoba se ne konča
Great is Your faithfulness / Tvoja zvestoba se ne konča
You never change / Isti ostajaš
You never fail, O God / Ti vedno zmaguješ, Bog

True are Your promises / Obljube izpolniš vse
True are Your promises / Obljube izpolniš vse
You never change / Isti ostajaš
You never fail, O God / Ti vedno zmaguješ, Bog

So we raise up holy hands / Svete roke vzdigujemo
To praise the Holy One/ v slavo Svetega Boga
Who was and is and is to come / ki je bil, ki je in prišel bo

So we raise up holy hands / Svete roke vzdigujemo
To praise the Holy One/ v slavo Svetega Boga
Who was and is and is to come / ki je bil, ki je in prišel bo

Wide is Your love and grace / Ljubezen neskončna je
Wide is Your love and grace / in milost je brez meja
You never change / Isti ostajaš
You never fail, O God / Ti vedno zmaguješ Bog

You were, You are / Ti si bil, Ti si
You will always be / in Ti vedno boš