Derek Prince – Temeljne resnice, 10 knjig

0
413

Derek Prince – Temeljne resnice, 10 knjig

Derek Prince na preprost, a poglobljen način razloži najpomembnejše krščanske svetopisemske resnice:
1 – Utemeljen na skali
2 – Avtoriteta in moč Božje besede
3 – Skozi spreobrnjenje do vere
4 – Vera in dela
5 – Doktrina o krstih
6 – Potopitev v Duha
7 – Prenos Božje moči
8 – Ob koncu časa
9 – Vstajenje telesa
10 – Večna sodba

Ogled in nakup:
https://shop.vladavinakraljestva.si/derek-prince-komplet-knjig-temeljne-resnice

Beseda o avtorju:
Derek Prince, utemeljitelj Derek Prince ministries, je napisal več kot 50 knjig. Šolal se je na Etonu in Cambridgeu v Angliji, na Univerzi Cambridgeu in Hebrejski univerzi pa je študiral aramejščino in hebrejščino.
Bog ga je blagoslovil z darom za poučevanje svetopisemskih resnic, s katerim je služil milijonom ljudem pri utrjevanju temeljev vere. Njegov radijski program Derek Prince Legacy Radio tudi danes dosega mnogo ljudi po vsem svetu.

VSEBINE KNJIG
Derek Prince – Temeljne resnice 1 – Utemeljen na skali

Sveto pismo na mnogih mestih primerja krščansko življenje z gradnjo stavbe. Izhajajoč iz tega Derek jasno trdi, da temelj pogojuje velikost in tip stavbe, ki jo je mogoče postaviti. Naš temelj je Jezus, toda kopati moramo globoko in odstraniti vse, kar nas ovira pri tem, da bi spoznali Jezusa in hodili po Njegovih poteh. Sveto pismo je Božja beseda, ki je bila zapisana, Jezus pa je Božja beseda, ki se je utelesila, oba pa se popolnoma ujemata. Pet pomembnih dejstev, ki se jih moramo zavedati:
– kdor je poslušen Božji besedi, velja ta pravega učenca,
– ljubezen je motivacija za poslušnost,
– Oče ljubi tiste, ki so poslušni Njegovi besedi
– skozi Božjo besedo, ki se je držimo in smo ji poslušni, se manifestira Kristus,
– skozi Božjo besedo Oče in Sin skupaj prebivata pri učencu.

Derek Prince – Temeljne resnice 2 – Avtoriteta in moč Božje besede
Oba, Sveto pismo in Jezus Kristus sta Božja beseda. Sveto pismo je zapisana Božja beseda, Jezus je osebna Božja beseda. Naš odnos do enega odloča, kakšen bo naš odnos do drugega.

Ko razmišljamo o besedi avtoriteta, moramo priznati, da etimološko izvira iz besede avtor. Le avtor lahko jamči za avtoriteto svojih zapisanih del. Tako se moramo tudi mi posvetovati z avtorjem, Svetim Duhom, če nas zanimajo naslednje stvari:

– Jezusov odnos do Stare zaveze,
– kako je Jezus potrdil avtoriteto Svetega pisma,
– mnogi dogodki, s katerimi je Jezus do pike natančno izpolnil Sveto pismo,
– Božja beseda kot dvorezen meč,
– devet načinov delovanja Božje besede.

Derek Prince – Temeljne resnice 3 – Skozi spreobrnjenje do vere
Tretja knjižica v zbirki poučevanj svetovno znanega bibličnega učitelja govori o razmerju med spreobrnjenjem in vero.
“Spoznati je treba, da ni nobene druge poti do vere kot skozi spreobrnjenje. Vsak drugi način, ki trdi, da vodi k veri, je zavajanje. Prava vera brez kesanja in spreobrnjenja ni možna” – Derek Prince. Ko vernik sprejme Jezusa Kristusa za svojega odrešenika in prejme vero, morajo biti izpolnjeni ti štirje pogoji:
– neposredno soočenje
– javno priznanje vere
– priznanje Jezusa Kristusa za svojega Odrešenika in Gospodarja
– razodetje identitete Jezusa Kristusa kot večnega Božjega Sina
Če nikoli nismo položili tega temelja, ne moremo zgraditi zgradbe svojega življenja  v Kristusu. Ko položimo temelj, lahko nadaljujemo z gradnjo zgradbe “in to bomo napravili, če Bog dovoli.” (Heb 6,3)

Derek Prince – Temeljne resnice 04 – Vera in dela
Ena najpomembnejših tem Nove zaveze je odnos med vero in deli. Tej temi je Pavel namenil celo Pismo Galačanom. Poudaril je, da je pravilno razumevanje te teme bistveno za duhovno preživetje, zato ostaja resna tema tudi za nas. Iz te knjižice boste izvedeli:
– o pravem odnosu med vero in deli,
– o tem, kakšna je milost,
– kako lahko postanemo pravični pred Bogom,
– da se postava in milost izključujeta,
– da nas izpolnjevanje postave ali drugih pravil ne napravi pravičnih.

Mnogo kristjanov živi kot v mračnem svetu, nekje med postavo in milostjo. Ne vedo, kaj sta postava in milost ter kako naj se odprejo Božji milosti. Naučite se, kako lahko opravljate dela (Jak 1, 25) in prejemate blagoslov v tem, kar delate.

Derek Prince – Temeljne resnice 5 – Doktrina o krstih
Krst je prehod – s stare poti v popolnoma nov način življenja. S tem pojmom je mišljena popolna potopitev. Pri krstu je vključeno vse naše bitje. Ta knjiga predstavla razlago treh različnih vrst krsta, predstavljenih v Svetem pismu:
– krst Janeza Krstnika – krst spreobrnjenja
– krščanski krst v vodi – krst zaveze in
– krst Svetega Duha
Poučimo se o pomembnosti prvih dveh izmed treh vrst krstov. Za krst Janeza Krstnika je bilo treb izpolniti tri pogoje in štiri druge pogoje za krščanski krst. Zadnji tip krsta, ki se zgodi v Svetem Duhu, obravnava knjižica potopitev v Duha.

Derek Prince – Temeljne resnice 06 – Potopitev v Duha
Potopitev lahko izvedemo na dva načina: stopimo v vodo kot v bazenu ali stopimo pod slap. V tej knjižici je opisana potopitev, kot če bi stopili pod Niagarske slapove, čemur je podoben krst v Svetem Duhu. Derek obravnava naslednje teme:

 • Jezus je tisti, ki nas krsti v Svetem Duhu.
 • Krst je pečat in poroštvo.
 • Sad ali dar – kaj je krst in zakaj?
 • Kako pride Sveti Duh?
 • Namen izlitja Svetega Duha.

Derek konča učenje s predstavitvijo sedmih pogojev za krst v Svetem Duhu. Ali ste žejni? Bodite pripravljeni, da boste veliko popili. 

Derek Prince – Temeljne resnice 07 – Prenos Božje moči
Sveti Duh nam v Hebrejcih 6, 1–2 predstavlja osnove krščanske vere – in peta izmed njih je polaganje rok. To je praksa, ki jo najdemo v prvi knjigi Svetega pisma in se nadaljuje skozi vso zgodovino Božjega ljudstva.

S tem prenašamo Božji blagoslov in avtoriteto ter določimo ljudi za Božjo službo s prepoznavanjem tistih, ki jih določi Bog.
V Novi zavezi je polaganje rok uporabljeno za:

 • prenos ozdravljenja,
 • prenos moči Svetega Duha,
 • umestitev cerkvenih služabnikov (diakonov),
 • odpošiljanje apostolov,
 • določitev starešinstva,
 • prenos duhovnih darov.

Derek konča učenje z opozorilom pred duhovnim omadeževanjem in naroča, naj se zavarujemo z molitvijo in s ponižnostjo.

Derek Prince – Temeljne resnice 8 – Ob koncu časa
“Mnogo kristjanov danes premišljuje o tem, kaj bo Bog zanje storil v tem življenju, vendar pa je to le majhen drobec tega, kar ima pripravljeno za nas.”
 Derek Prince
Zadnji dve temeljni učenji, predstavljeni v Hebrejcih 6,1-2, govorita o vstajenju telesa in večni sodbi. Ti učenji nas popeljata iz minljivega časa v večnost. Namen razmišljanja o večnosti je da se poučimo in da ne bi razmišljali le o tukajšnjem življenju. Derek Prince v tej knjižici razodene naravo večnosti in poudari. kaj se bo zgodilo v luči poslednjih časov.

Derek Prince – Temeljne resnice 09 – Vstajanje telesa
»G
rška beseda anastasis pomeni ‘vstati iz’. Torej pomeni beseda vstajenje ravno to, da vstanemo od mrtvih in ‘ven iz groba’.«

Vsak izmed nas se individualno sooča s koncem časa, s katerim se bomo srečali, ko vstopimo v večnost. Derek Prince uporabi Jezusov zgled in razkrije, kaj se bo zgodilo vsaki komponenti našega bitja – duhu, duši in telesu – ko bomo zapustili to telesno resničnost. V tej knjižici najdemo odgovore na vprašanja, kot so:

 • Kako se bodo naša vstajenjska telesa razlikovala od sedanjih?
 • Katere spremembe se bodo zgodile?
 • Zakaj je vstajenje tako pomembno?

Derek na koncu predstavi vstajenje v treh fazah. Ali so vaše prioritete usklajene s prioritetami Nebeškega Očeta?

Derek Prince – Temeljne resnice 10 – Večna sodba
Pustimo torej začetni govor o Kristusu in se povzpnimo k popolnosti. Ne začenjajmo znova polagati temelja, namreč spreobrnjenja od mrtvih del in vere v Boga, nauka o krščevanjih, polaganju rok, vstajenju od mrtvih in večni sodbi. Heb 6,1-2
Ta zadnja temeljna doktrina se nanaša na Božje sodbe v zgodovini kot tudi na sodbe, s katerimi se bomo soočili, ko bomo prestopili v večnost. Pet Božjih načel je omenjenih glede Božje sodbe in vsa so zapisana v Pismu Rimljanom. Ta knjižica preiskuje štiri prizorišča sodbe v večnosti:
– Kristusov sodni stol
– sodbo Izraela
– sodbo poganskih narodov
– veliki beli prestol

Derek Prince ponazarja z vrsticami iz Svetega pisma različne vidike teh štirih sodb – kdo, kaj, zakaj. S tem nam razkrije skrite zaklade Svetega pisma.

Ogled in nakup:
https://shop.vladavinakraljestva.si/derek-prince-komplet-knjig-temeljne-resnice