Evangelijska cerkev Izola

Evangelijska cerkev Izola

Bog želi, da bi se mu vsi ljudje podarili. Ne zato, ker bi On potreboval nas, ampak ker ve kako zelo mi potrebujemo Njega! Dragi obiskovalec, nekje na življenjski poti smo spoznali, da naša duša ne hrepeni po nečem ampak po Nekom. In ta nekdo je Jezus. Človeštvu se je ljubeznivo razodel s svojim življenjem, smrtjo in vstajenjem. V moči Njegovega vstajenja se tudi mi trudimo biti njegovi učenci.

Si tudi ti osamljen? Iščeš ‘pot’ življenja? Imaš vprašanja? Obišči nas vsako nedeljo ob 10h in slišal boš o velikih Božjih delih ter se družil z brati in sestrami v Kristusu!

Bogoslužja:
Nedelja med 10.00 in 12.00 uro.

SVEČANA BOGOSLUŽJA z GOSPODOVO VEČERJO
Vsako prvo nedeljo v mesecu od 10:00am 12:00am
Evengalijska cerkev Izola – Koper
Vsako prvo nedeljo v mesecu se spominjamo Gospodove poslednje večerje. Seveda pa vljudno vabljeni tudi na naša redna bogoslužja vsako nedeljo ob 10h!

Lokacija:
Evangelijska cerkev Izola- Koper
Industrijska cesta 2e, 6310 Izola
GSM: +386 40 94 31 03
Epošta: evangelijskacerkev.obala@gmail.com

O NAS
Smo neodvisna protestantska krščanska skupnost, prostovoljno pridružena zvezi binkoštnih Cerkva. V naši skupnosti izpovedujemo nicejsko- carigrajsko veroizpoved, ki je skupna vsem zgodovinskim Cerkvam. Temelj naše vere je Sveto pismo, Sveto pismo, ki ga je napisala nastajajoča Cerkev. Razlago Svetega pisma prepuščamo cerkevenemu učiteljstvu, oziroma teologom, katere upošteva celotna Cerkev. Oziramo pa se tudi na ustno izročilo, ki je bilo obravnavano in sprejeto na prvih sedmih koncilih, oziroma do leta 787. Poslanstvo naše Cerkve je oznanjevanje evangelija Jezusa Kristusa, do Njegovega drugega prihoda. Za Cerkev verjamemo, da ni občestvo popolnih ljudi, ampak opravičenih grešnikov. Verujemo tudi, da ima Jezus Kristus eno samo Cerkev. Žalostnih razkolov nismo povzročili mi, zato jih ne bomo še bolj poglabljali. Do kristjanov drugih veroizpovedi se vedemo spoštljivo, krivoverskih prenapetežev in prepirljivcev pa se izogibamo. Priznamo krst drugih krščanskih Cerkva, ki je opravljen po trinitarični formuli. Našo skupnost poleg članov sestavljajo še pastor, pomočnik pastorja ter pastoralni svet. V članstvo cerkvene občine se sprejme tiste, ki izpovedo nicejsko- carigrajsko veroizpoved, ki so krščeni ali pa, če krsta niso opravili, se dajo krstiti, in ki sprejemajo njeno ureditev, njeno bogoslužje, starešinstvo ter vse duhovne, moralne in materialne obveznosti. Včlanitev v cerkveno občino se omogoči tudi vsem vernikom, ki se iz podobnih cerkvenih občin preselijo v naše kraje in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. Včlanitev ni samoumevna. Prosilcu se omogoči primerno dolgo obdobje prilagajanja skupnosti. Primeren čas sprejema v članstvo ugotovi starešinstvo.

Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku, ko pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela. (Tit 2, 12-14)