Šola odličnosti

TEMELJNO POSLANSTVO  ŠOLE ODLIČNOSTI

·       razvijanje  celostne posameznikove osebnosti in njegovih potencialov

·       utrjevanje temeljnih vrednot ter visokih moralnih in etičnih načel
 

NAMEN IZOBRAŽEVANJ

·       spoznati delovanje človeške narave

·       usvojiti veščine dela z ljudmi (vodenje, sodelovanje…)

·       spodbujanje uspešne  komunikacije in dobrih medsebojnih odnosov

·       usmerjanje  v iskanje rešitev in ne v poveličevanje problemov

·       prevzemanje osebne in družbene odgovornosti ter izpolnjevanje dolžnosti

·       utrjevanje temeljnih vrednot ter visokih moralnih in etičnih načel

·       gradnja enotnosti  in timskega dela v delovnem okolju in v družini

·       pridobivanje zdrave samopodobe ter pozitivne naravnanosti

·       obvladovanje in odpravljanje stresa, utrujenosti in neučinkovitosti

·       reševanje konfliktov in nesporazumov, odpravljanje napak v komunikaciji

·       razumevanje različnosti osebnostnih tipov  ter kako se z njimi sporazumevati

 METODE DELA

  • sproščeno skupinsko vzdušje
  • aktivno sodelovanje in izmenjava izkušenj
  • krepitev pozitivnega v posamezniku
  • izkustveno pridobivanje znanja
  • praktične vaje in primeri iz prakse

VAŠE KORISTI

  • cena je za seminar, ne glede na število oseb
  • število udeležencev ni omejeno, zato vsi zaposleni imajo možnost izobraževanja
  • čas predavanj  prilagodimo izključno vam
  • predavanja v vaših prostorih
  • delovni proces ne trpi, saj v enem dnevu po potrebi izpeljem dva seminarja: dopoldan za eno skupino in popoldan za drugo skupino (kar ne spremeni ceno)

»Največ, kar lahko naredimo drugim ni to, da z njimi delimo svoja bogastva, temveč, da jim razvijemo njihova«.
 

V Šoli odličnosti dodajamo vrednost ljudem, ljudje dodajajo vrednost okolju kjer živijo in delajo.

Razumevanje  s sodelavci in drugimi ljudmi postaja vse bolj cenjena in iskana sposobnost, ki jo iz dneva v dan vse bolj potrebujemo. Delo z ljudmi zahteva čustveno inteligenco, ki jo lahko razvijamo in povečamo. Strokovnjaki priznavajo, da je čustvena inteligenca bistvena sestavina uspešnosti in zadovoljstva tako v osebnem kot tudi v poslovnem življenju, zato je njeno razvijanje postala nujna potreba sodobnega časa in ima poseben pomen za vsakega posameznika in vsako organizacijo.

Ljudje izgubijo veliko služb, zamudijo veliko priložnosti za napredovanje, zgrešijo nešteto prodaj, razpade veliko zakonov in vse to zaradi neprimernega komuniciranja in sporazumevanja.

Zanimivo je, da ljudje največkrat dobijo zaposlitev zaradi njihovega tehničnega znanja in izkušenj, odpuščeni pa so največkrat zaradi pomanjkanja  njihove čustvene inteligence.

Veliko zaposlenih povsem ustreza formalnim zahtevam delovnega mesta, a kljub temu dosegajo le podpovprečne delovne rezultate. Zakaj? Zaradi pomanjkanja veščin ravnanja z ljudmi.

Ko pregledujemo pritožbe ljudi (strank) ugotovimo, da se večina pritožb nanaša na odnos zaposlenih in ne  na njihovo strokovnost. Lahko imate odličnega strokovnjaka, ki bo istočasno imel veliko pritožb nezadovoljnih ljudi, ki so prišli z njim v stik. Zakaj? Zaradi njegovega pomanjkanja veščin ravnanja z ljudmi.

 

Znano je, da več kot 80% težav na delovnem mestu ali v medosebnih odnosih nastane zaradi napačne komunikacije, nerazumevanja osebnosti drug drugega ter zaradi nerazjasnjenih in neizrečenih pričakovanj.

 

Za delo z ljudmi potrebujemo določena znanja in spretnosti, katerih se lahko naučimo, če želimo. V Šoli odličnosti smo zato izoblikovali sklop seminarjev, za katere je praksa pokazala, da so najbolj potrebni, učinkoviti, praktični in med udeleženci odlično sprejeti.

 

Vsa izobraževanja so narejena tako, da zagotovo dajejo vsakomur praktične nasvete, rešitve in ideje v osebnem in poslovnem življenju.

»To kar smo danes je posledica včerajšnjih izbir in naravnanosti – jutri pa bomo postali to, kar si izberemo danes«.

·       J. Paul Gettyl: »Prav nič ne velja koliko znanja ali izkušenj ima voditelj, če s svojimi ljudmi ne zmore doseči rezultatov ni prav nič vreden«.

·       Teddy Roosvelt: »Najpomembnejša sestavina uspeha je veščina ravnanja z ljudmi«.

·       John D. Rockefeller:: »Od vseh sposobnosti pod soncem bom največ plačal za zmožnost ravnanja z ljudmi«.

·       Standfordski raziskovalni inštitut je prišel do ugotovite, da je najpomembnejša  sestavina formule uspeha  veščina ravnanja z ljudmi.

»Cilj mnogih voditeljev je, da bi ljudje bolje mislili o njih. Cilj velikega  voditelj  je, da bi ljudje z njegovo pomočjo začeli bolje mislili o sebi.«
Več informacij:

Šola odličnosti
Nevenka Dautanac s.p.
Župančičeva 4
8330 Metlika

DŠ: 20039956
GSM: 040 825 442
e-naslov: podajroko@gmail.com
W: www.solaodlicnosti.si