Kako močno je Jezus Kristus v resnici trpel, da je plačal ceno našega odrešenja?

0
188

Kako močno je Jezus Kristus v resnici trpel, da je lahko plačal ceno našega odrešenja?

“Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.” Markov evangelij 16,16

“Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.” Pismo Efežanom 2,9-10