Krščanski center Novo mesto

Krščanski center Novo mesto
Podbevškova ulica 28
8000 Novo mesto

Obiščite:
www.kcnm.si

E: info@kcnm.si

Pastor Denis Turk

M: 031 398 481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodovina
Organizacija »International Network of Churches (INC), Mednarodna mreža cerkva, izvira iz Avstralije in je prvotno delovala pod imenom Christian Outreach Center.
Christian Outreach Center je zaradi vneme za Boga s svojim delovanjem začel v mestu Brisbane leta 1974 – z vizijo za prebujenje Avstralije. Vizija se je z izjemno hitrostjo razširila po številnih avstralskih mestih in svoj vpliv kmalu prenesla na druge narode po svetu. Močno pridiganje je temeljilo na evangeliju in povzročilo, da je mnogo ljudi spoznalo Jezusa Kristusa. Na stotine ljudi je spoznalo novo svobodo slavljenja in čaščenja Boga ter videlo Božje delovanje skozi čudeže in ozdravljenja. Na ta način so spoznali novo dimenzijo Božjega Duha.
Od začetnih srečanj majhne skupine, se je to pionirsko gibanje mogočno razširilo na tisoče ljudi v več kot 40 narodov. Evropsko bazo INC je leta 1993 ustanovil avstralski zakonski par, pastor Ashley Schmierer in njegova žena Ruth Schmierer. V mestu Brighton v Angliji sta vzpostavila delovanje cerkve, ki je prerasla v strateško evropsko apostolsko bazo. Vizija, ki jo je Bog dal gibanju, je napredovala po celotni Veliki Britaniji, Zahodni in Vzhodni Evropi in sedaj vključuje tudi druge narode po svetu.
INC uresničuje svojo vizijo z vodenjem pastorjev in voditeljev skozi treninge usposabljanja, regionalnih srečanj in drugih dogodkov, namenjenih usposabljanju in opremljanju Božjih voditeljev prihodnosti. Cerkve se dvigujejo in delavci so poslani, da z ljubeznijo Jezusa Kristusa dosežejo vsako osebo na svetu. Ta praktična ljubezen se izkazuje tudi v okviru INC Evropske humanitarne organizacije »Global Compassion«.
Cilj INC-ja je vplivati na narode znotraj in zunaj Evrope z upanjem in vizijo, da pride do spremembe in reformacije narodov. Skupaj bomo dosegli ves svet za Kristusa.
Resnično smo »ROJENI ZA VEČ.«

Kaj verujemo?

Smo cerkev, ki veruje v celotno resnico Svetega pisma. Verujemo v troedinega Boga (Očeta, Jezusa Kristusa in Svetega Duha):

  • Verujemo, da smo po veri v Jezusa Kristusa postali otroci Boga Očeta.
  • Verujemo, da je Jezus Kristus, rojen po devici Mariji, Božji Sin, ki se je žrtvoval za grehe človeštva s tem, ko je umrl na križu. Po treh dneh je vstal od mrtvih, pokazal svojo moč nad grehom in smrtjo ter s tem pokazal, da je pot odrešenja človeka možna samo po njem. »V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« Apostolska dela 4:12

Na podlagi Svetega pisma verujemo, da Jezus Kristus tudi danes odrešuje, osvobaja in ozdravlja. »Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke.« Pismo Hebrejcem 13:8

  • Smo cerkev, ki veruje v Svetega Duha, da ta pričuje ljudem o Jezusu Kristusu in jih vodi v resnico Svetega pisma. Kot skupnost smo odprti za delovanje Svetega Duha in njegove darove, ki delujejo v izgradnjo vernikov.

Verujemo, da smo kristjani poklicani k služenju Bogu in ljudem.