MOLITEV ODREŠENJA za sprejetje JEZUSA KRISTUSA za svojega ODREŠENIKA in GOSPODARJA

UVOD V MOLITEV ODREŠENJA za sprejetje JEZUSA KRISTUSA za svojega ODREŠENIKA in GOSPODARJA

Bog te ljubi, ne glede na to, kdo si, ne glede na tvojo preteklost. Bog te ljubi tako zelo, da je dal Svojega edinega Sina zate. Božja beseda pravi, da „…kdorkoli veruje Vanj, ne bo umrl, temveč bo imel večno življenje. Janez 3,16

Toda najprej si odgovorimo na nekaj vprašanj in poglejmo, ali res potrebujemo Odrešenika. Ko bomo brali Božje zapovedi, imejmo v mislih, da nas Bog hoče opolnomočiti po Svojem Duhu, da z življenjem po Duhu lahko premagujemo greh in vladamo nad skušnjavami, moramo pa seveda odločiti, da želimo predati življenje Bogu.

Bog je dal Mojzesu 10 zapovedi (2. Moj. 20,1-17; 5 Moj 5,4-21):
1 »Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.
2 Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.
3 Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga, kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
4 Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! 11 Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.
5 Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!
6 Ne ubijaj!
7 Ne prešuštvuj (ne varaj svojega zakonca)!
8 Ne kradi!
9 Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
10 Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!«

Jakob 2,10
Kdor se namreč drži vse postave, krši pa eno zapoved, je kriv za kršitev vseh.

Imejmo v mislih tudi, da je Jezus v novi zavezi standard postavil še višje:
Matej 5,21-48
O jezi
21 »Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. 22 Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče bratu ›raká‹, bo kriv pred vélikim zborom; in kdor mu reče ›norec‹, bo kriv in obsojen na peklensko dolino ognja! 23 Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, 24 pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. 25 Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku in te ne vržejo v ječo. 26 Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.«
O prešuštvu
27 »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne prešuštvuj! 28 Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. 29 Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo célo tvoje telo vrženo v peklensko dolino. 30 In če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi célo tvoje telo prišlo v peklensko dolino.«
O ločitvi
(Mt 19,9; Mr 10,11–12; Lk 16,18)
31 »Rečeno je bilo: Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list. 32 Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja, povzroči, da ona prešuštvuje. In kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje.«
O prisegi
33 »Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno: Ne prisegaj po krivem; izpolni pa Gospodu svoje prisege! 34 Jaz pa vam pravim: Sploh ne prisegajte! Ne pri nebu, ker je Božji prestol, 35 ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega kralja. 36 Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. 37 Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.«
O maščevanju
(Lk 6,29–30)
38 »Slišali ste, da je bilo rečeno: Oko za oko in zob za zob. 39 Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. 40 In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. 41 In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. 42 Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.«
Ljubezen do sovražnikov
(Lk 6,27–28.32–36)
43 »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. 44 Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, 45 da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. 46 Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? 47 In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? 48 Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«

VPRAŠANJE: Ali smo lahko odrešeni po delih?
ODGOVOR:
Ne. Sveto pismo jasno govori o tem.
“1 Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, 2 v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. 3 Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi. 4 Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, 5 čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – 6 in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, 7 da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. 8 Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. 9 Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. 10 Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.”
Z Božjo milostjo (usmiljenju) smo torej odrešeni po veri v Kristusa, ne iz del. Dela pa morajo potrjevati našo vero. V Jakob 2,26 Sveto pismo pravi, da je vera brez del mrtva.”

VPRAŠANJE: Kako smo torej odrešeni? Ali Sveto pismo navaja nekaj dodatnih primerov ali citatov, ki potrjujejo pot odrešenja?
ODGOVOR: 
Janez 3,16: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
Apostolska dela 4,12: V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.
1 Timoteju 2,5-6: Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, 6 on, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse, pričevanje ob svojem času.
Janez 14,9: Jezus mu je dejal: “Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: ‘Pokaži nam Očeta’.”
Zapis o prihodu Jezusa v Janez 1. poglavje 1-18:
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2 Ta je bila v začetku pri Bogu. 3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. 4 V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. 5 In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.
6 Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7 Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. 8 Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 9 Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 10 Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.
14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 15 Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 16 Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 17 Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, On je razložil.

VPRAŠANJE: Ali je še kdo na svetu bil brez greha, kakor samo Bog Sin Jezus Kristus?
ODGOVOR: Ne. V Rimljanom 3,20-25 piše:
Kajti noben človek se ne bo opravičil pred njim z deli postave, kajti postava nam le omogoča, da spoznamo greh.
21 Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroki. 22 Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: 23 saj so vsi grešili in so brez Božje slave, 24 opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu. 25-26 Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, tako je v svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa.

Nihče ni bil brez greha, ne Mojzes, ki je bil izbran, da je Bog po njem rešil Izrael iz Egipta, ne Henoh, ki je hodil z Bogom in ga je Bog vzel k Sebi s telesom, niti Elija, ki je delal velike čudeže in ga je Bog vzel k sebi s telesom v ognjeni kočiji, niti Pavel, ki je bil doživel čudovito spreobrnjenje in je napisal tretjino nove zaveze in ki ga je enkrat Gospod dvignil k sebi v tretja nebesa (2 Korinčanom 12,2), tudi Marija ne, ki je našla milost pri Bogu in bila za izbrana za posodo, preko katere se je na svet rodil Odrešenik, je slavila Gospoda z  – “Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.

 

MOLITEV ODREŠENJA za sprejetje JEZUSA KRISTUSA za svojega ODREŠENIKA in GOSPODARJA
Jezus je dal svoje življenje in je vstal od mrtvih, da bi bili naši grehi izbrisani in bi preživeli večnost z Njim v nebesih ter bi na zemlji lahko z Njim premagovali greh, stiske, pomanjkanje, skušnjave ter tudi bolezni in slabosti. Če želite priznati Jezusa za svojega Odrešenika, ki je odplačal ceno vaših grehov, ter za Gospodarja, kateremu ste se pripravljeni podrediti, potem molite (najbolje na glas) naslednjo molitev:

Nebeški Oče, prihajam pred Tebe in priznam, da sem grešnik. Odločam se, da se želim obrniti stran od greha in Te prosim, da me očistiš vse krivičnosti. Verujem, da je Tvoj Sin Jezus Kristus, trpel in umrl na križu, da je odplačal ceno za moje grehe. Gospod, operi me moje krivde s krvjo Jezusa Kristusa, naj bom bel bolj kakor sneg.  Verujem, da je tudi vstal od mrtvih da so moji grehi odpuščeni in da sem pred Teboj pravičen po veri Vanj. Kličem ime Jezusa Kristusa, da postane Odrešenik in Gospodar mojega življenja. Jezus, odločam se, da Ti bom sledil in Te prosim, da me izpolniš s Svetim Duhom, da mi pomaga, me vodi, tolaži in spodbuja na moji zemeljski poti. Izjavljam, da sem sedaj po veri v Jezusa postal Božji otrok. Sem osvobojen od moči greha, osvobojen moči satana in sem poln pravičnosti Boga. Pomagaj mi Gospod, da premagujem skušnjave in prevare tega sveta, mojega mesa – poželenja (duše) in sovražnika. Odrešen sem in svet, v Jezusovem imenu. Amen.

Če ste sedaj prvič molili to molitev ali pa potrebujete pomoč in imate vprašanja, nam pišite preko kontaktnega obrazca. Če želite brezplačni izvod Svetega pisma Nove zaveze, nam to sporočite.
Če želite, da vam pomagamo najti skupnost bratov in sester, kjer boste skupaj preučevali sveto pismo in se podpirali v molitvi, nam sporočite. V kolikor imate dodatna vprašanja, prošnjo za molitev, nam pišite.
https://vladavinakraljestva.si/kontakt/