Moški, ženske in krščanstvo – kaj v resnici pravi biblija?

0
182

Moški, ženske in krščanstvo – kaj pravi biblija?

O vlogi žensk je bilo v krščanstvu so se vedno križala mnenja. Načeloma lahko rečemo, da religija ni vedno skrbela za njihove “pravice” in jim dala kakršnekoli pomembne ali priznane vloge. Toda poglejmo v biblijo in tam z njenim preučevanjem ugotovimo, kako si je vlogo ženske ob stvarjenju zamislil njen Stvarnik.
Članek je povzet s spletne strani organizacija Simply Church – Kingdom Women.

Veliko let sem bila učena, da je moja vloga kot žena/ženska, da pomagam svojemu možu. Kot nekakšna nadnaravno določena osebna asistentka zanj. On naj bi prevzemal iniciativo, jaz pa naj bi mu pomagala, da izpolni Božjo usodo in klic za njegovo življenje. Če naj bi že imela kakšno strateško vlogo, je to bilo preko mojega moža.

Čeprav sem rada služila oz. pomagala svojemu možu, mi je izgledala kot neločljiva krivica, kako je to izpadlo v cerkvenem življenju.
To učenje predvsem izhaja iz Geneze (1. Mojzesova knjiga) 2,18, pri kateri pravi New King James prevod naslednje:

“And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.” KJV

(Slovenski standardni prevod (SSP) pa pravi naslednje:
GOSPOD Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.«; opomba prevajalca)

Tudi novejši prevodi biblije opisujejo žensko kot pomoč moškemu.

Zame je bilo zelo razsvetljujoče, ko sem odkrila več o tej besedi “pomoč” oz. “pomočnica.”
Hebrejska beseda “ezer” je 21-krat uporabljena v Stari zavezi. Od teh 21-ih se jih 15 nanaša na Boga. Tipični primeri vključujejo “Povzdignil bom svoje oči na hribe, od koder prihaja moja pomoč (ezer). Moja pomoč (ezer) prihaja od Boga, ki je ustvaril nebesa in zemljo.” (Psalm 121:1,2) ali “Naša pomoč je v imenu Gospodovem, ki je ustvaril nebesa in zemljo” (Psalm 124,8). Vključuje ideje o moči in trdnosti, vodniku, mentorju in zaščitniku.

Hebrejska beseda, ki je prevedena kot primerna oz. v angleščini “meet” or “fit” pomeni dobesedno “pred njim” z razumevanjem “primerljiva njemu.”

Torej, če povzamemo v neko zaokroženo, smiselno celoto, bogatost hebrejskega izrazoslovja definira nianse in točnost posameznega pomena, ki ga v drugih jezikih lahko povzamemo samo opisno (opomba prevajalca).

 V tem primeru označba ženske, ki jo je Bog naredil moškemu, saj “ni dobro človeku samemu biti, naredil mu bom pomoč(nico)” pomeni bolj “cenjeno svetovalko,” kot pa tajnico ali deklico-za-vse.

V užitek in čast je biti “ezer.”


Avtorica članka je Felicity Dale in se v originalu glasi “Women as helpmeets” in je povzet in preveden po Kingdom Women; simplychurch.net.

Prevod in priredba v slovenski jezik: Tadej Mihelič
Photo: courtesy of freedigitalphotos.net