V zaporu

0
166

Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. (Matej 25,40, SSP)

V zadnjem času se je uresničila ta beseda. Poglejmo v biblijo celoten tekst, besede, ki ga je Jezus razlagal svojim učencem in jih najdemo v bibliji pod naslovom Sodba ob koncu časov.

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹”

 Že dolgo časa je bila naša želja aktivirati se na enem najbolj radikalnih področij – zapori. Ker se je ponudila možnost, sem se z veseljem že nekajkrat odzval na povabilo na obisk in vzel s sabo nekaj krščanske literature, ki je preizkušeno cenjena med kristjani in nekristjani. Nisem se zmotil, avtobiografije ljudi, ki so iz popolne teme našli pot pravičnosti in miru so zaželene in z veseljem si jih izmenjujejo.

Obisk pomeni razvedrilo in ohrabritev za zaprtega in običajno omogoči kratek pogovor še z drugimi zaporniki in tudi njihovimi starši ter seveda tudi delitev vesele novice – sporočila evangelija. Kaj pravi biblija v enem najbolj znanih citatov (Janez 3,16):

Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.

Bog njim in nam vsem sporoča, da smo dragoceni v Njegovih očeh, da je Jezus moral umreti na križu in plačati ceno za naše grehe (zadostiti pravičnosti), da ne rabimo več biti sužnji greha in nepostavnosti, ter da imamo večno življenje, če se mu le predamo. Bog nas kliče v sveto, odgovorno življenje, kjer bomo dajali s svojim življenjem zgled, kaj Bog dela v nas in preko nas.

Veliko mladih fantov in očetov je zaprtih in veliko mladenk prihaja na obisk in čaka, da se njihov partner vrne domov. Molimo za njih, da so njihova srca ozdravljena, da se kriva pota zravnajo in krivične poti zapustijo. Da pride na njih modrost in strpnost, da jim Bog pošlje pričevalce o Njegovi ljubezni, da ga spoznajo takšnega, kot je – Ljubeč in Vsemogočen. Da skrbi za njih, da jih kliče na pot pravičnosti. Molimo za njihove družine, kjer dekle ali žena čaka, da se njen izbranec vrne domov in kjer mogoče povsem sama nosi vso breme skrbi za otroke in dom.

Kajti “Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosimo Gospoda žetve, da pošlje delavce na svojo žetev.” V Jezusovem imenu.