Bono, skupina U2, pričevanje

Bono, skupina U2, pričevanje

Bono, skupina U2, pričevanje

Zanimiv, kratek, a jadrnat pogovor z Bonom o njegovi veri v Jezusa Kristusa, Božjega Sina.

TM

Bono, skupina U2, pričevanje
User Rating: 0 (0 votes)