Društvo Evangelij danes

Društvo Evangelij danes

Smo ljudje, ki verujemo in zaupamo Gospodu Jezusu Kristusu. Osebno smo izkusili Božjo ljubezen in njegovo dobroto, zato so se naša življenja korenito spremenila. Močno si želimo globlje spoznavati Boga in videti njegovo delovanje med nami. Izkusili smo, da je Bog blizu ljudem in se nam želi razodeti.

Kontakt:
evangelij.danes@live.net

Srečanja:
KOBARID – Dom Andreja Manfrede,
(1.nadstropje), Gregorčičeva 20, Kobarid
Vsak drugi petek v mesecu ob 20.00.
Primer:
petek 15.5. ob 20:00
petek 29.5. ob 20:00
petek 12.6. ob 20:00
petek 26.6. ob 20:00

Center-Evangelij-danes

Kaj verujemo?

Sveto pismo – je po Svetem Duhu navdihnjena Božja Beseda. V njem se Bog razodeva ljudem in nam kaže pot odrešenja in večnega življenja (2Tim. 3:16-17; Jn. 20:30-31).

Avtoriteta Svetega pisma – Sveto pismo je vse-zadosten vir vere, kar pomeni, da njegova avtoriteta presega cerkveno tradicijo (Mr. 7:13).

Bog – verujemo, da je samo eden pravi Bog, Stvarnik, ki je ustvaril vse kar obstaja v nebesih (duhovni svet) in na zemlji (celotno vesolje) (1Mz. 1:1-27)

Jezus Kristus – verujemo v božansko naravo Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus je edinorojeni Božji Sin, pravi Bog in pravi človek, spočet po Svetem Duhu, rojen po devici Mariji. Živel je brezgrešno življenje, čudežno deloval, umrl na križu v spravno in zastopniško daritev. Bil obujen od mrtvih tretji dan v poveličanem telesu, šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. Drugič bo prišel po svojo Cerkev.

Človek – verujemo, da je človek padel / se ločil od Boga po svoji lastni odločitvi. Sprva je bil ustvarjen čist in popoln – po Božji podobi (1Mz. 1:26; 2:7). Njegov glavni greh je upornost in neposlušnost Bogu (1Mz. 2:17, 3:6; Rim. 5:12; Jak. 1:14-15)

Zveličanje/odrešenje – Odrešenje je Božji milostni dar, ki ga Bog daje po veri v Jezusa Kristusa (Rim. 10:9-10; Ef. 2:5-9). Jezus Kristus je edini srednik in Odrešenik med Bogom in človekom (1Tim. 2.5).

Novo rojstvo duhovnega človeka – verujemo, da se posvečenje človeka odraža po novem rojstvu (ali rojstvo od zgoraj) po Svetem Duhu izraža v iskreni ljubezni do Boga, načinu življenja in krščanskem služenju bližnjim. Do tega pride takrat, ko človek z iskrenim srcem povabi Jezusa Kristusa v svoje življenje in ga postavi za Gospoda/Gospodarja svojega življenja (Jn. 3:1-6)

Molitev – molitev (naše komuniciranje z Bogom), kot nas Jezus uči, naslavljamo v Njegovem imenu edino le na Boga Očeta oz. nanj samega. (Mt. 6:6-15; Jn. 14-16)

Krst v vodi –krst v vodi se opravlja, tako kot v apostolskih dnevih, s pogrezanjem verujočih v vodo. Verujoči mora biti zadosti star, zmožen in zavedajoč se svojih lastnih odločitev. Starši/odrasli ne morejo sprejemati odločitve za otroka glede krsta. Oseba mora sama izraziti željo za krst v vodi.

Gospodova večerja – prakticiramo Gospodovo večerjo (obhajilo) pod obema podobama – kruh in vino, kar simbolizira Gospodovo delo na križu. Vsi udeleženci Gospodove večerje so deležni obojega, kruha in vina.

Krst v Svetem Duhu – je posebno izkustvo po spreobrnjenju. Krst v Svetem Duhu s spremljajočim znakom govorjenja v drugih jezikih je Božji dar za vernike (glosolalija) (Apd. 2:1-4). Darovi Svetega Duha so namenjeni za duhovno rast posameznih vernikov in Cerkve (1Kor. 14:1-5).

Duhovni darovi – Bog je namenil darove Svetega Duha vsem Kristjanom, vseh generacij in so po Svetem Duhu še vedno na voljo vsem, ki jih iščejo (1Kor. 14:1-5).

Celibat – verujemo, da celibat ni v skladu z učenjem Svetega pisma (1Tim. 3.2-5; 1Mz. 2.18; Mt. 8.14; Mr. 1.29-30; 1Kor. 7:25-40). Za samsko življenje se lahko nekdo prostovoljno odloči, menimo pa, da se nikakor ne bi smelo pogojevati opravljanje duhovniške službe s samskostjo.